Permis
Kloosterstraat 35
8210 Veldegem

+32 486 06 00 41
info@permis.be

Vergunnings management

In een vergunningstraject is de aanvraag indienen niet de eerste stap. 

Het is het sluitstuk. 

Permis effent het pad zodat u zo vlot mogelijk uw vergunning in handen heeft.

Stel

Een bedrijf heeft grootse plannen voor de bouw van een nieuwe vestiging, infrastructuur of een industriële site. Al meteen na de vergunningsaanvraag loopt het project vertraging op. Er zijn bezwaren van overheidsinstanties, buurtbewoners richten een actiegroep op en ook de milieuadministratie heeft bedenkingen. Waarmee de strakke deadline meteen in het gedrang komt…

Herkenbaar?

Met permissie, dat kan anders! Met Permis. Want wij spannen de kar niet voor het paard – we beginnen dus niet met de vergunningsaanvraag – we beginnen bij het begin. En dat is analyseren of uw project haalbaar is. Klinkt logisch? Toch gebeurt het nog al te zelden.

1

Analyseren

We analyseren eerst het project van onze klanten.

Permis is uw rode draad doorheen de verschillende stappen. Zo werken we mee aan een breed draagvlak voor duurzame projecten waar we zelf ook achter staan. Want alleen zo kunnen we een geloofwaardige meerwaarde bieden.

2

Stappenplan

Daarna maken we een stappenplan op.

Permis is uw rode draad doorheen de verschillende stappen. Zo werken we mee aan een breed draagvlak voor duurzame projecten waar we zelf ook achter staan. Want alleen zo kunnen we een geloofwaardige meerwaarde bieden.

3

Spelverdeler

Vervolgens gaan we aan de slag als een spelverdeler om de neuzen van alle stakeholders in dezelfde richting te krijgen.

Permis is uw rode draad doorheen de verschillende stappen. Zo werken we mee aan een breed draagvlak voor duurzame projecten waar we zelf ook achter staan. Want alleen zo kunnen we een geloofwaardige meerwaarde bieden.

4

Vergunnings
aanvraag

Ons doel? Ervoor zorgen dat de vergunningsaanvraag enkel nog een formaliteit is. Zodat u aan de slag kan zonder tijdverlies, zonder torenhoge kosten en zonder ergernissen.

Permis is uw rode draad doorheen de verschillende stappen. Zo werken we mee aan een breed draagvlak voor duurzame projecten waar we zelf ook achter staan. Want alleen zo kunnen we een geloofwaardige meerwaarde bieden.

Permis, we got a license to help you

Permis heeft intussen zo’n twintig jaar ervaring in de vaak complexe materie van vergunningen. Vanuit die expertise bieden we het ontwerpteam van de bouwheer een pragmatische en geloofwaardige ondersteuning. Onze filosofie: een project moet vergund worden omdat iedereen het erover eens is dat het een goed project is, en niet omdat een of ander artikel uit een Codex bepaalt dat de vergunning moet afgeleverd worden. Vanuit die filosofie werken we met volle toewijding mee aan projecten waar we 100% achter staan. Door op een transparante manier te communiceren met alle stakeholders over mogelijke obstakels of gemaakte keuzes, vergroten we het draagvlak voor uw project.

Let's talk
Vergunningsmanagement
Lezen