Permis
Kloosterstraat 35
8210 Veldegem

+32 486 06 00 41
info@permis.be

Draag
vlak

De beste manier om een draagvlak te creëren voor een project, is door u te verplaatsen in hoe de andere kant van de tafel denkt. 

Dat geldt niet alleen voor buren, maar ook voor plaatselijke, gewestelijke of nationale overheden, technische administraties en belangengroepen. Door ons te verplaatsen in hun redenering en hun denkwereld, weten we wat hun bezorgdheden en bedenkingen zijn.

Daar moeten we rekening mee houden in ons ontwerp. Over dat ontwerp communiceren we op het juiste ogenblik met de juiste betrokkenen op de juiste manier. Zo vergroten we het draagvlak van een project. Elke stakeholder heeft zijn eigen belangen en vergt een andere benadering.

  • overheden
  • omgeving projectlocatie
  • belangengroepen
  • initiatiefnemers

Benieuwd naar wat Permis voor uw project kan betekenen? Zin om even te praten over uw toekomstplannen?

Let's talk
Vergunningsmanagement
Lezen