Permis
Kloosterstraat 35
8210 Veldegem

+32 486 06 00 41
info@permis.be

Omgevings
vergunning

Bij aanvang van het project maken we een planning op. Daarin leggen we vast wat de te volgen procedures zijn en welke documenten opgemaakt moeten worden om de vergunning te verkrijgen. 

Dankzij onze nauwe betrokkenheid bij het project kunnen we tijdig starten met de opmaak van de nodige rapporten of technische bijlagen die bij het aanvraagdossier gevoegd moeten worden. Indien nodig, bouwen we een argumentatie op om bepaalde procedures versneld te doorlopen (bv. een MER-screening in plaats van een volledig Milieueffectenrapport). 

Wij stellen het aanvraagdossier op en zorgen voor een vlotte coördinatie van alle betrokken specialisten.

  • opmaak dossier in het omgevingsloket
  • samenstellen bijlagen: project-MER of MER-screening, natuurtoets, sloopbeheerplan, mobiliteitstoets …
  • opvolgen procedure tot afleveren vergunning

Benieuwd naar wat Permis voor uw project kan betekenen? Zin om even te praten over uw toekomstplannen?

Let's talk
Vergunningsmanagement
Lezen