Permis
Kloosterstraat 35
8210 Veldegem

+32 486 06 00 41
info@permis.be

Ontwerp
ondersteuning

Op basis van onze kennis van de wetgeving en onze jarenlange ervaring geven we input aan het ontwerpteam. 

Permis Ontwerpondersteuning

Bij elke keuze die gemaakt wordt door het ontwerpteam, stellen we de vraag of die keuze het verkrijgen van de vergunning makkelijker of moeilijker zal maken. In het tweede geval maken we er een erezaak van te melden dat een bepaalde keuze een impact zal hebben op het vergunningsdossier. 

Zo dragen we ertoe bij dat het ontwerp beantwoordt aan de wettelijke voorschriften en dat alle betrokken partijen er zich in kunnen vinden.

  • in ondersteuning van ontwerpteam
  • doorwerken juridisch kader in ontwerpplan
  • stedenbouwkundige voorschriften
  • milieuvoorwaarden
  • anticiperen op mogelijke weerstand tegen het project

Benieuwd naar wat Permis voor uw project kan betekenen? Zin om even te praten over uw toekomstplannen?

Let's talk
Vergunningsmanagement
Lezen